Antikvariát Avion

1. Máje 59/5 Liberec

Válka s Góty : Prokopios z Kaisareie , z řeckého originálu ... přeložil Pavel Beneš , poznámkou opatřila Magda Venclová , doslov napsal Vladimír Vavřínek

Prokopios z Kaisareie

Odeon | 1985


Tuto knihu jsme již prodali 5x. a my Vám dáme vědět, jakmile se opět objeví.

Stav:
Velmi dobrý, razítko z knihovny
Vazba: Pevná s obálkou
Počet stran: 438
Kategorie: Historie, Antika, Staré písemnictví
Překladatel: Pavel Beneš
Vydání: 1
ISBN: 01-103-85
Vydáno v: Praha
Náklad: 8 500 ks
Poznámka: obálka Roman Rogl
Vystaveno: pá 2. listopad 2018 11:07
Dostupnost: Prodáno

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována jako samostatný celek a každá z nich také začínala líčením událostí, které válce předcházely. V bojích s Peršany se tak vrací k době smrti císaře Arcadia a ve válce s Vandaly až k době smrti jeho otce Theodosia I., kdežo knihy o válce s Góty začínají líčením jednoroční vlády posledního západořímského císaře Romula Augustula.

Při vlastním popisu válek pak už Prokopios pokračuje v přísně chronologickém pořádku, přičemž při výkladu o událostech v Asii a v Africe sleduje podle Hérodotova vzoru dobu vlády jednotlivých panovníků, kdežto při líčení válek v Itálii příklad Thúkydidův a události vřazuje do jednotlivých let války, jak šly za sebou. Události jsou ve všech třech částech díla uvedeny až do roku 550, kdy Prokopios dílo zveřejnil. Později přidal k dílu ještě jednu knihu, kterou dovedl do roku 552. Tato kniha už není jen pokračováním předchozích knih o válce s Góty. Líčí v ní události ve všech částech říše souvisle a zároveň věnuje velkou pozornost i vnitřním poměrům, takže kniha se z historie jednotlivých válek mění v historii celé říše.

Poslední knihu válek Prokopios dokončil roku 556.