Antikvariát Avion

1. Máje 59/5 Liberec

Vladimír Vavřínek

Vladimír Vavřínek

český historik

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr.h.c. (* 5. srpna 1930 Hradec Králové) je český historik specializující se na byzantsko-slovanské vztahy. V letech 1949–1953 vystudoval historii a klasickou filologii na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1956 do roku 1959 působil jako vědecký aspirant v Historickém ústavu ČSAV; v téže instituci pak setrval jako vědecký pacovník oddělení středověkých dějin do roku 1966. V letech 1966–1969 pracoval jako vědecký pracovník v oddělení byzantologie Ústavu dějin východní Evropy ČSAV.[1] Od roku 1970 až do roku 1992 byl vědeckým pracovníkem Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV. Mezi lety 1992 a 2007 působil ve Slovanském ústavu AV ČR,[1] nejprve jako vedoucí vědecký pracovník (1992 - 1998), poté jako ředitel ústavu (1998 - 2007). Od roku 2007 je emeritním vědeckým pracovníkem tohoto ústavu.[2] Během života absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí, např. v USA, SRN, Velké Británii nebo Rakousku. Přednášel v mnoha zemích Evropy i severní Ameriky, mimo jiné i na Harvardu. Po roce 1989 získal řadu ocenění v České republice i v zahraničí; je m.j. nositelem Medaile Josefa Hlávky, kterou získal v roce 2006 za vědecké dílo v oboru byzantologie. V roce 2011 mu bulharská Universita Episkopa Konstantina Preslavského v Šumenu udělila akademickou hodnost doctor honoris causa (Dr.h.c.) za vědecký přínos k cyrilometodějským studiím.[3] Jako externí pedagog přednášel na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze (1992 – 2005) a v Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1994 – 2011). V letech 1994 – 1998 pak pravidelně přednášel jako hostující profesor v oddělení středověkých studií Central European University v Budapešti.[4] Působil také v mnoha vědeckých radách a komisích. V letech 1991 – 1996 byl např. předsedou Českého balkanistického komitétu, v letech 1990 – 2010 také předsedou Českého národního byzantologického komitétu (ČNBK); v lednu 2011 byl zvolen doživotním čestným členem Č... Zdroj: wikipedia.org

Od tohoto autora máme skladem 3 knihy


Nemáme skladem položku, kterou sháníte? Můžete nám zadat poptávku!