Antikvariát Avion

1. Máje 59/5 Liberec

Paměti komorníka císaře Františka Josefa I : Zachovej nám hospodine ... | Peter Ketterl 1929


100

Název: Paměti komorníka císaře Františka Josefa I : Zachovej nám hospodine ...
Autor: Peter Ketterl
Rok vydání: 1929
Kategorie: Historie, Biografie, Memoáry a Korespondence
Vazba: Pevná
Stav:
Dobrý
Vydáno v: Praha
Nakladatelství: Světová literatura, J. Šrámek
Počet stran: 432
Dostupnost: Prodáno

Komorník Eugen Ketterl byl synem vídeňské rodiny, jejíž příslušníci byli osvědčenými sluhy ve šlechtických domácnostech. Po smrti svého otce a krátké službě u venkovského statkáře se stal Eugen Ketterl pánem nad císařovými uniformami, kalhotami a kabáty, nad jeho ranní toaletou a nočním spánkem. Komorník Ketterl podrobně popisuje císařovy jídelní zvyklosti, z nich vychází mocnář jako mimořádné střídmý a osobně skromný muž. Ostatně Ketterl se dostal do císařské služby až v letech panovníkova stáří, kdy se osobní vlastnosti měnily ve vlastní karikaturu. Obdivný a láskyplný vztah mladého komorníka ke starému mocnáři některé bizarní detaily nechtěně zvětšuje, ale hlavně poskytuje intimní a místy až dojemný osobní portrét císaře, s nímž odešla celá jedna epocha.

Pro české vydání zpracoval Jiří Langstein.