Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Skamenená dievka : slovenské povesti

Anton Habovštiak

Východoslovenské vydavateľstvo | 1977


179 Kč 139 Kč

Stav:
Dobrý
Dostupnost: Skladem pro e-shop
Vazba: Pevná
Počet stran: 165
Jazyky: slovensky
Edice: Otvor sa, rozprávka 30x
Vydání: Vyd. 1.
Vydáno v: Košice
Vystaveno: út 12. září 2023 10:25
Číslo položky: 636956

V zbierke sú spracované motívy tak zo stredoslovenskej, ako aj z východoslovenskej a západoslovenskej oblasti. Tento postup umožnil dosiahnuť výraznejšiu tematickú variabilitu. Istú pestrosť sme sa podarilo dosiahnuť aj samotným usporiadaním jednotlivých povestí v zbierke, a to kombináciu zemepisného i tematického zreteľa. Ľudové povesti pomáhajú poznať a pochopiť životnú filozofiu slovenského ľudu v minulosti...

Anton Habovštiak

Anton Habovštiak sa narodil v roľníckej rodine. Inšpirovaný prostredím, začal si zapisovať nárečové texty z oravskej oblasti, ktoré neskôr využil a uplatnil vo svojom bádateľskom a tvorivom živote. Svoju prvú štúdiu venoval svojmu rodnému kraju. Celý život zasvätil vedeckej práci v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra - predovšetkým výskumu slovenských nárečí, predovšetkým oravských, a to najmä s uplatnením metód jazykového zemepisu. Venoval sa aj otázkam spisovného jazyka, štylistike, onomastike, lexikologickej a lexikografickej problematike, ale aj umeleckej literárnej tvorbe a literatúre faktu. Zaoberal sa aj výskumom slovnej zásoby slovenských a slovanských nárečí. Dlhé roky aktívne pracoval v lexikálnej sekcii. Ako autor riešil teoretické i praktické problémy lexikálnej a sémantickej diferenciácie jazykov skúmaného areálu zo širšieho slavistického hľadiska. Využil materiál získaný pomocou atlasového dotazníka na rozsiahlom slovanskom území a pripravil sériu príspevkov, ktoré potom publikoval v domácich i zahraničných periodikách, príležitostných zborníkoch a knižných vydaniach. Počas dialektologických terénnych výskumov venoval pozornosť aj ľudovej slovesnosti. Na základe získaných ľudových motívov napísal viacero zbierok rozprávok a povestí, v ktorých bohato využil hlbokú studnicu nárečovej lexiky, frazeológie a syntaxe i pozitívne etické posolstvo ústne tradovaných príbehov. Čitatelia mu neraz adresovali otázku, ako vraj súvisí vedecké poznávanie s fenoménom fantázie, čo tak veľmi charakterizuje slovesný útvar, akým je rozprávka. Venoval sa aj tvorbe literatúry pre mládež. Ako člen autorského kolektívu Slovníka slovenských nárečí I mal možnosť samostatne rozvinúť svoju lexikografickú prax. Zúročil ju najmä pri príprave troch dielov edície krátkych slovníkov slovenských nárečí. Neustále bol aktívny v besedovaní, oponovaní a popularizovan...

Dopravu hradíme my

Objednávkám nad 699 Kč

Tituly, které jinde nenajdete

Sběratelské kusy i knižní novinky

Balíme ekologicky

A s radostí

Vykupujeme knihy

Za hotové a s vlastním odvozem

Dárkové poukazy nově v nabídce.

Hledáte dárek pro náročné knihomoly?

Vybrat