Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Vilibald Mildschuh

český statistik a vysokoškolský pedagog

Vilibald Mildschuh byl český ekonom a statistik. Zaměřoval se na národohospodářství, ekonomii, měnovou teorii a statistiku. Jeho otec Vilibald Mildschuh byl právníkem a politikem z Kroměříže. Maturoval v roce 1896 na kroměřížském gymnáziu, pak se zapsal ke studiu práv na Vídeňské univerzitě, odkud přešel na českou právnickou fakultu do Prahy a svá studia ukončil ve Štýrském Hradci. Po vojenské službě působil v bance a v letech 1904 až 1917 pracoval jako úředník v Zemské statistické kanceláři Království českého. V roce 1910 se habilitoval na české právnické právnické fakultě v oboru národní hospodářství a statistika. V roce 1917 zde byl jmenován mimořádným a roku 1921 řádným profesorem statistiky. O čtyři roky později se stal i profesorem národního hospodářství. Mezi roky 1927 a 1928 zastával Mildschuh také funkci děkana fakulty a v roce 1929 se stal prvním předsedou právě založené Československé statistické společnosti. Byl též členem České akademie věd a umění, Národohospodářské společnosti nebo Sociálního ústavu. Zemřel v Praze v roce 1939 a byl pohřben na hřbitově v rodné Kroměříži. Profesor Mildschuh se zabýval především daněmi a teorií peněz, propracoval národohospodářskou metodologii a začal využívat statistických výpočtů. Původně vycházel z rakouské školy, ale později se přiklonil k neoklasické ekonomii, nejvíce jej ovlivnil J. B. Clark. Byl odpůrcem kolektivistických názorů na uspořádání společnosti. Zavedl tzv. národohospodářské zákony založené na dlouhodobých ekonomických tendencích, u nichž vždy hledal objektivní kauzalitu, v ekonomickém jednání umenšoval vliv historických, psychologických či sociálních motivů. Prosazoval důchodovou peněžní teorii a byl odpůrcem metalistické koncepce, hodnota peněz se podle něj neodvíjí od jejich nosiče, ale od statků, které představují. Proto byl také proti zlatému standardu. Zkoumal i otázky inflace.... Zdroj: wikipedia.org

Zobrazit vše

Výběru odpovídá
vydání

Potřebujete místo v knihovně?

Prodejte své knihy přes aplikaci Booxy!

Zjistit cenu