Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Rajmund Ondruš

Autor

Narodil sa 15. marca 1929 v Popudinských Močidľanoch, okr. Skalica, v rodine železničného robotníka ako prvý zo šiestich detí. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v r. 1939-47 postupne na Velehrade, v Trnave a v Piešťanoch. Po maturite vstúpil 30. 7. 1947 do Spoločnosti Ježišovej. Po dvojročnom noviciáte v Ružomberku pokračoval od r. 1949 štúdiami filozofie v Děčíne v Čechách. Tam ho 13. 4. 1950 zastihla likvidácia kláštorov. Ďalšie osudy mal podobné ako mnohí iní rehoľníci v sústreďovacích táboroch , vyše troch rokov strávil vo vojenských pracovných táboroch PTP , ďalej pracoval v civilných zamestnaniach ako stavebný a poľnohospodársky robotník. Začiatkom roku 1960 bol uväznený za tajné štúdium teológie a odsúdený na tri roky väzenia. Po 28 mesiacoch ho v rámci amnestie prepustili na slobodu. V novembri 1968 odišiel do Rakúska, kde dokončil štúdium teológie. Kňazskú vysviacku prijal v Innsbrucku 6. decembra 1969. V júli 1971 odišiel do Talianska dokončiť rehoľnú duchovnú formáciu. V rokoch 1971-1978 pôsobil v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu a v rokoch 1974-1978 bol vedúcim slovenskej redakcie. Posledné rehoľné sľuby zložil 2. februára 1975. Z Ríma jeho ďalšie rehoľné poslanie smerovalo do Kanady. Od Vianoc 1978 pracoval štrnásť rokov vo vydavateľstve slovenských jezuitov Dobrá kniha v meste Cambridge v provincii Ontario. Sedem rokov redigoval časopis Echo a šesť rokov viedol mesačník Posol. V rozličných časopisoch doma i v zahraničí publikoval články a preklady s cirkevno-historickou tematikou. Okrem toho spolupracoval pri vydávaní kníh a istý čas bol zástupcom slovenského viceprovinciála v zahraničí. V roku 1992 sa vrátil na Slovensko do Trnavy, kam sa z Kanady presťahovalo vydavateľstvo Dobrá kniha. V rokoch 1993-1997 bol zástupcom provinciálneho predstaveného v Bratislave. Posledné obdobie jeho života sa spojilo s jezuitskou komunitou v Trnave, kde bol naďalej literárne činný a pastoračne pôsobil ako spovední... Zdroj: databazeknih.cz

Zobrazit vše

Výběru odpovídá
vydání

Výhodné komplety

Kupte knihy hromadně za výhodné ceny!

Procházet