Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Nosková Helena

Autor

PhDr. Helena Nosková, CSc. je česká historička. Vystudovala obor etnologie-historie na Filozofické fakultě UK Praha . Její kariéra zahrnuje řadu různých pozic: pracovala jako odborná pracovnice v Okresním muzeu v Lounech, poté jako tajemnice pro ediční činnost, interní vědecká aspirantka a samostatná vědecká pracovnice v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, dale jako vedoucí oddělení etnických procesů na Ústav pro soudobé dějiny AV ČR , jako vedoucí oddělení Studia slovaca na ÚSD, jako poradce a tajemnice Výboru pro národnostní menšiny Magistrátu hl. m. Prahy a od roku 1996 na ÚSD nejprve jako vědecká pracovnice, pak jako vedoucí oddělení židovských, národnostních a menšinových studií a od roku 2013 je vedoucí Centra pro dějiny menšin. Její badatelské zaměření zahrnuje tři hlavní oblasti: • studium národnostních a etnických menšin a nedominantních skupin obyvatelstva na území Československa a ČR z pohledu novodobé historie a etnologie, migrace obyvatel, nacionalismus, mezikulturní dialog, kulturní pluralismus • studium novodobé slovenské historie a etnologie, především z pohledu česko-slovenských vztahů • studium novodobých dějin Lotyšska, Estonska, Litvy a jejich národnostních menšin , migrace obyvatel Zdroj: databazeknih.cz

Zobrazit vše

Výběru odpovídá
vydání

Potřebujete místo v knihovně?

Prodejte své knihy přes aplikaci Booxy!

Zjistit cenu