Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Martin Oliva

český archeolog

Martin Oliva je český archeolog, specializuje se na paleolit a mezolit v českých zemích a těžbu kamenných surovin v pravěku. Přes 20 let vedl Ústav Anthropos v Brně, byl správcem Věstonické venuše. Pracuje v Moravském zemském muzeu v Brně. Byl členem rady Préhistoire Européenne v Lutychu , je místopředsedou České archeologické společnosti, šéfredaktorem časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, členem ediční rady časopisu Anthropologie a Archeologických rozhledů. Je autorem mnoha vědeckých děl v oblasti archeologie paleolitu, mezolitu a různých aspektů pravěkého hornictví. Provádí rozsáhlé systematické odkryvy v exploatační oblasti rohovců v Krumlovském lese s prokazovanou těžbou od mezolitu po dobu halštatskou. Po absolvování Strojní průmyslové školy v Brně studoval v letech 1975-1980 archeologii a historii na dnešní Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , studium ukončil roku 1980 diplomovou prací Aurignacien na Moravě. V roce 2001 se habilitoval prací Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě a výzkum v Krumlovském lese. Svoji disertaci s názvem Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě obhájil v roce 2010 a získal titul doktor historických věd. Na konci studia nastoupil do oddělení pravěku Moravského zemského muzea.V roce 1981 absolvoval půlroční stáž na Institutu du Quaternaire na Univerzitě Bordeaux I, což bylo jedno z hlavních center výzkumu paleolitu v klasické “akvitánské” oblasti, vedené profesorem François Bordesem. Po návratu pracoval ve stejném oddělení MZM, roku 1982 přešel do Muzea Vysočiny Třebíč a působil zde do roku 1986. Na tomto pracovišti vytvořil u nás první formalizovaný slovník archeologického materiálu pro počítačovou evidenci, která se právě tam začala rozvíjet. Do MZM se vrátil v roce 1986, a to jako archeolog ústavu Anthrop... Zdroj: wikipedia.org

Zobrazit vše

Výběru odpovídá
vydání

Nevíte co číst?

Pošleme vám knihu z vašeho oblíbeného žánru jen za 29 Kč.

Zjistit více