Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Kareš Miloš

Autor

Redaktor deníku Tribuna , volný novinář , úředník tiskového odboru předsednictva ministerské rady . Autor několika činoher, operních libret a celé řady rozhlasových her, resp. kompozic, dramatizací a překladů. Od 1. dubna 1927 do 31. března 1942 šéf slovesného odboru Čs. rozhlasu a jeho první dramaturg, po roce 1939 programový intendant odpovědný za celý rozhlasový program. Vytvořil základy rozhlasové dramaturgie v oblasti slovesného vysílání, za jehož hlavní cíl považoval výchovu a vzdělávání nejširších vrstev posluchačů. Dokázal pro rozhlas získat vynikající autory a režiséry a zprostředkovat rozhlasovým posluchačům klasická díla českého a světového divadla. Při tematickém výběru her k adaptaci se u Miloše Kareše nezřídka projevovalo jeho zaměření na období národního obrození, jehož byl velkým znalcem a ctitelem. Byl přesvědčen, že hlavním úkolem rozhlasu je zvyšování kulturní úrovně posluchačů, kteří se ale musí nejprve seznámit s kulturním odkazem minulosti a až poté se současnou dramatickou tvorbou. Z tohoto důvodu byly jeho rozhlasové scény velmi často komponovány poněkud staromilsky jako náladové staropražské obrázky, zachycující dobovou atmosféru národně obrozeneckého období a oživené bohatým využitím hudby a zpěvu . Popularitu mezi posluchači si získaly zejména Karešovy scénky, v nichž byly hlavními aktéry postavy pana důchovního a pana berního, které představovali Alois Charvát a Jaroslav Hurt. V dubnu 1927 byl Miloš Kareš jmenován programovým šéfem Radiojournalu, a to poté, co Miloš Čtrnáctý podal výpověď k 31. březnu 1927. Zdroj: databazeknih.cz

Zobrazit vše

Výběru odpovídá
vydání

Potřebujete místo v knihovně?

Prodejte své knihy přes aplikaci Booxy!

Zjistit cenu