Antikvariát Avion

1. Máje 59/5 Liberec

Antonín Novák

Antonín Novák

Autor

František Antonín Novák se narodil dne 20. října 1892 v Chotěbuzi u Těšína, zemřel 17. prosince 1964 v Praze. Z Těšínska se jeho rodiče brzy odstěhovali do Plzně, gymnázium absolvoval v Roudnici nad Labem. Na univerzitě studoval přírodní vědy a chemii, v roce 1918 se stal asistentem na farmaceuticko-botanickém ústavu Karlovy univerzity. V roce 1921 habilitoval ze systematické botaniky a na Vysoké škole obchodní potom habilitoval pro obor užitkových rostlin. Od roku 1934 byl řádným profesorem systematické botaniky na Univerzitě Karlově v Praze, od roku 1945 botanický ústav vedl, ve stejném roce se stal i děkanem přírodovědecké fakulty UK. Popularizaci botaniky se věnoval na stránkách měsíčníku Naší přírodou, později řídil botanickou část Chvilek v přírodě (tyto populární sborníky vycházely v letech 1941–48), od roku 1948 řídil měsíčník Československé botanické listy. Pořádal i botanické exkurze v okolí Prahy. Od roku 1919 jezdíval na Slovensko, kde se zabýval především studiem hvozdíků, od roku 1923 se výrazně věnoval floristickému průzkumu Balkánského poloostrova. Z jeho prací jmenujme alespoň: Monografická studie o Dianthus gratianopolitanus Vill. (Praha 1926). Monografická studie evropských druhů rodu Dianthus ze skupiny Dianthi fimbriati (sectio Plumaria) (Praha 1927). Systematická botanika, 2. svazky, in: Rostlinopis (Praha 1930, 1943). Rostliny, svazek I (Praha 1935, nakreslil Karel Svolinský). Rostliny, svazek II, Horské rostliny (Praha 1937). Květena a vegetace hadcových půd (Brno, Svaz pro ochranu přírody a domoviny v zemi Moravskoslezské, 1937). Rostliny, svazek III (Praha 1940). Horské rostliny (Praha 1942, nakreslil Karel Svolinský), ty vyšly v roce 1963 i v polštině (Rośliny górskie). Farmaceutická botanika: Systematika a morfologie léčivých rostlin (Praha 1950). Vyšší rostliny: tracheophyta (Praha 1961). Společně s Jaromírem Klikou, Karlem Šimanem a Bohumilem Kavkou také napsal ve své době velmi úspěšnou knihu Jehličnaté (Praha 1953).... Zdroj: http://botany.cz/cs/novak/

Od tohoto autora máme skladem jednu knihu


Nemáme skladem položku, kterou sháníte? Můžete nám zadat poptávku!