Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Štítek Právní dějiny

Kategorie:

Sociologie a příbuzné vědy 6561x, Práva 1104x, Historie 12551x

Sesterské štítky: Zobrazit všechny štítky (431)

vnitřní politika 927x, politika 787x, Rakousko 786x, Parlamenty. Zastupitelské orgány. Vlády 592x, názory a postoje 569x, mezinárodní vztahy 382x, kultura a společnost 377x, civilizace 357x, mezilidská komunikace 337x, politické dějiny 262x, sociální struktura 260x, sociální procesy 244x, komentáře 224x, společnost a politika 209x, etnografie 200x, politické organizace 187x, trestní právo 182x, etnická hnutí a menšiny 179x, socialismus 167x, světová politika 165x, zahraniční politika 157x, politika a vláda 151x, disidenti 151x, spisy 149x, stát a právo 147x, antropologie 138x, kulturní geografie 136x, politické názory a postoje 135x, diplomaté 130x, společenská struktura 130x, stát 129x, nevládní organizace 122x, Socialistické a komunistické společnosti 112x, disent 105x, Slovanské národy 101x, Řečnické projevy 101x, soukromé právo 93x, národní identita 92x, sociální komunikace 91x, Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo 89x, sociální problémy 88x, diplomacie 85x, zákony 84x, politické strany 83x, mezinárodní právo 83x, státověda 83x, 1993 81x, společenské vědy 81x, politická moc 80x, národní mentalita 78x, Ústavní právo 77x, výkonná moc státu 76x, politický systém 75x, sociologický průzkum 74x, nacionalismus 73x, lidové zvyky a tradice 70x, boje 69x, občanské právo 68x, konflikty 68x, kulturní antropologie 67x, evropská integrace 67x, komunistické strany 66x, Slováci 66x, pravidelné sborníky 65x, vina a trest 64x, 1989-1992 63x, Eskymáci 63x, národnostní politika 63x, postmoderní společnost 62x, totalitarismus 62x, zvyky 62x, domorodci 61x, gender 60x, manželky prezidentů 60x, lidská práva 58x, populační politika 57x, západní civilizace 56x, Romové 55x, mezinárodní konflikty 55x, sociální změna 54x, moravské lidové písně 54x, globalizace 53x, mezinárodní migrace 53x, kultura a politika 53x, sociální dějiny 52x, ústavní právo 51x, globální problémy 50x, kritika politiky 50x, imigranti 49x, společenský život 49x, mezinárodní pomoc 48x, Přesun obyvatelstva 48x, právní prameny 48x, etnologie 47x, imperialismus 47x, politické ideologie 46x, politická etika 45x, antropogeografie 44x, Duchovní lidové písně 43x, sociální demokracie 43x, emigrace a imigrace 42x, ústava 42x, politická kultura 41x, Hlava státu 40x, srovnávací studie 39x, veřejné mínění 39x, volby 39x, moderní společnost 38x, uprchlíci 38x, mezinárodní soudy 38x, metodologie 37x, kulturní politika 35x, vánoční zvyky 35x, slovanství 35x, slovenské lidové písně 35x, římské právo 34x, hrdelní soudnictví 33x, právo a morálka 32x, političky 32x, pověry 32x, sborníky konferencí 31x, radikalismus 31x, přírodní národy 30x, propaganda 30x, underground 30x, folklór 29x, konzumní společnost 28x, středověká společnost 28x, společenská krize 27x, sociální politika 27x, chudoba 27x, literatura a politika 26x, filozofie práva 25x, samospráva 23x, sociální pomoc a služby 23x, pranostiky 23x, občanská etika 22x, Etruskové 22x, městská správa 22x, ženská otázka 19x, ekonomická sociologie 18x, byrokracie 15x, humanitární organizace 14x, právní předpisy 14x, konzervatismus 14x, národní hnutí 14x, ženství 14x, právní filozofie 13x, zákonodárství 11x, živnostenské podnikání 10x, ochrana spotřebitele 9x, sociální pojištění 5x, soudní procesy 167x, soudnictví 110x, veřejná správa 48x, právníci 29x, justice 28x, vojenské trestní právo 14x, česká historie 1269x, kulturní dějiny 723x, 13. století 698x, starověký Řím 674x, šlechtické rody 535x, Čechy 527x, starověk 512x, 1.-10. století 511x, 12. století 503x, Politické strany a hnutí 502x, dějiny civilizace 431x, Indiáni 430x, 11. století 427x, starověký Egypt 426x, legendy 378x, sborníky 373x, dějiny střední Evropy 371x, hrady a zámky 368x, řecká literatura 334x, středověk 307x, genealogie a heraldika 288x, historické prameny 288x, Historická věda. Historiografie 287x, finská literatura 263x, národní obrození 261x, dějiny křesťanství 259x, 1945 225x, Světové dějiny ve starověku a středověku 216x, svět 210x, kroniky 204x, revoluce 189x, normalizace (1968-1989) 185x, manželky panovníků 175x, chronologické přehledy 174x, řecká antická literatura 170x, husité 167x, šlechtici 161x, Řím 158x, století před Kristem 155x, novověk 147x, události 146x, archeologické památky 146x, moravské pověsti 146x, 1941-1945 146x, 1942 145x, 1938-1945 144x, Slované 140x, filozofie dějin 138x, dějepis 136x, partyzánské hnutí 135x, doba kamenná 134x, atentáty 133x, Německy mluvící národy 131x, 7. století 129x, panovnické dynastie 128x, Francouzská revoluce (1789-1794) 127x, komunisté 123x, Orient 121x, Sametová revoluce 1989 117x, historiografie 113x, historici 112x, nacisti 112x, znaky a symboly 111x, heraldika 111x, satirické povídky 110x, české země 108x, 1918-1939 107x, Objevy 104x, 1938 101x, šlechtičny 98x, 1945-1948 96x, Češi a Němci 92x, regionální dějiny 90x, antická mytologie 90x, 1942-1943 90x, povstání 88x, umělé jazyky 86x, průmyslová výroba 85x, bájná stvoření 85x, 1937 84x, Lucemburkové 82x, králové 81x, osobnosti regionu 81x, 1918-1945 80x, 19.-20. století 80x, Habsburkové 79x, Přemyslovci 79x, faraoni 79x, 1969-1989 77x, románové ságy 77x, 1940 76x, 1939 76x, Němci 74x, historické pohlednice 74x, 1948 74x, 1948-1956 74x, 1901-1950 73x, národy 73x, dějiny měst 73x, šlechtická sídla 72x, Keltové 71x, trojská válka 70x, 1945-1989 70x, 1848-1849 69x, kulturní historie 69x, rytíři 68x, slezské pověsti 67x, hospodářské dějiny 66x, knížata 66x, Kuba 65x, Indiáni Jižní Ameriky 64x, Apačové 63x, Karel IV. 63x, Turecko 62x, 1941 62x, dějiny Židů 61x, Trója 61x, říjnová revoluce (1917 : Rusko) 60x, stalinismus 59x, 1918-1921 58x, erby 58x, panovnické rody 58x, 1961-1970 56x, 18.-19. století 56x, Jan Hus 56x, historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 56x, slovenské pověsti 54x, historie zemí východní Evropy 54x, vojenské uniformy 52x, historické detektivky 52x, soupisy 51x, 1931-1940 51x, 1. polovina 19. století 51x, templáři 51x, děti panovníků 50x, československé dějiny 50x, úryvky 49x, Byzantská říše 49x, chronologie 48x, 1945-1946 47x, egyptští lékaři 47x, rody 47x, hrdinové 47x, 1935-1938 45x, dějiny středověku 45x, dějiny britských ostrovů 45x, pansofie 45x, Jagellonci 44x, historie Řecka 44x, 1968-1969 41x, česká šlechta 41x, historie Anglie a Walesu 41x, sedláci 41x, památníky 40x, vlajky 40x, 1938-1939 40x, 1921-1930 40x, Adolf Hitler 40x, cechy 39x, dějiny náboženství 38x, římská antická filozofie 38x, osídlování 38x, sudetoněmecká otázka 37x, bitva na Bílé hoře 37x, 1866 37x, Ludvík Jagellonský 37x, latinská starověká próza 37x, dějiny archeologie 37x, Gótové 37x, památná místa 36x, pobělohorská doba 36x, Pražské povstání 36x, mince 34x, Aztékové 34x, znaky 34x, nacistická propaganda 34x, antické umění 34x, stoicismus 34x, díla do r. 500 34x, perská říše 33x, 1918-1948 33x, historie Číny, Mongolska a Koreje 33x, historické pramene 33x, středověké legendy 32x, dobyvatelé 31x, Římané 30x, archeologické lokality 30x, hmotná kultura 30x, Únor 1948 29x, Květnové povstání 1945 29x, Indiáni Střední Ameriky 29x, Politická a národní hnutí mládeže 28x, 1618-1620 28x, české stavovské povstání (1618-1620) 27x, 1977-1989 27x, historie států Balkánského poloostrova 27x, rodokmeny 27x, helénismus 26x, hrobky 26x, monarchie 26x, Prehistorické umění 26x, 1991 26x, příčiny války 25x, Dějiny Indie 25x, rukopisy a prvotisky 25x, měšťanstvo 25x, feudalismus 25x, arabsko-izraelské konflikty 24x, nevyjasněná úmrtí 24x, historie Maďarska 24x, úředníci 23x, severská mytologie 23x, vysokoškolští studenti 23x, náhrobky 23x, české rukopisy 22x, řecké antické drama 22x, Germáni 22x, absolutismus 22x, stěhování národů 22x, historie států západní Asie 22x, 1918-1968 21x, literatura a dějiny 21x, hnutí za nezávislost 21x, řecká dramata 20x, Dějiny Afriky 20x, Pravěké kamenné monumenty 20x, dějiny zemí 20x, dějiny starověku 20x, hroby 19x, jihoameričtí Indiáni 19x, germanizace 19x, gladiátoři 18x, státní symboly 18x, židovské pověsti 18x, otrokářství 18x, historie států a území na Pyrenejském poloostrově 18x, dějepisné atlasy 17x, historie Střední Ameriky a Karibské oblasti 17x, městské znaky 17x, indiánská mytologie 16x, Dějiny starověké Afriky 16x, historie skandinávských zemí 16x, historie Peru 16x, Lhasa 15x, indiánská magie 14x, kultura a náboženství 14x, nálezy 14x, Čejeni 13x, speciální bibliografie 13x, revoluční hnutí 13x, historie Egypta a Súdánu 13x, pečeti 12x, důchod 12x, Srpen 1968 11x, latinská literatura 11x, historie Asie a orientu 11x, Lužičtí Srbové 10x, řecká antická civilizace 10x, 1920-1939 9x, kronikáři 9x, historie států indického subkontinentu 8x, historie Jihovýchodní Asie 8x, dvorský život 6x, pohřebiště 6x, osvícenský absolutismus 6x, Asýrie 6x, Napoleon Bonaparte 5x, 18. -20. stol. 5x, pečetě 4x, íránská historie 4x, australská historie 3x, kronikářství 2x, historie Brazílie 1x

Výběru odpovídá
vydání

Potřebujete místo v knihovně?

Prodejte své knihy přes aplikaci Booxy!

Zjistit cenu