Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Václav Bůžek

Autor

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. je český historik, vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Odborně se zabývá převážně hospodářskými, kulturními a sociálními dějinami středoevropské šlechty a aristokratických dvorů v raném novověku. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 1982 doktorský titul. Poté pracoval v Ústavu československých a světových dějin ČSAV a v v roce 1984 nastoupil jako odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Od roku 1991 působí jako vedoucí Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 1988 získal titul kandidáta historických věd, v roce 1992 se stal docentem českých dějin a v roce 1999 profesorem. V letech 2001-2004 působil jako prorektor univerzity pro vědu a výzkum a od 1. března 2004 do února 2011 jako rektor univerzity. Je autorem několika desítek vědeckých studií publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech a také mnoha knižních monografií zabývajících se především hospodářskými, kulturními a sociálními dějinami české a středoevropské šlechty a šlechtických dvorů v raném novověku. Jeho knihu o Ferdinandu Tyrolském vydalo v německém překladu nakladatelství Böhlau Verlag. Zdroj: databazeknih.cz

Zobrazit vše
Lidé také hledají

Výběru odpovídá
vydání

Výhodné komplety

Kupte knihy hromadně za výhodné ceny!

Procházet