Antikvariát Avion

1. Máje 59/5 Liberec

Daniel Defoe

Daniel Defoe

anglický obchodník, spisovatel a novinář

Daniel Defoe [Dyfou] (rozený Daniel Foe; 1660 – 24. dubna 1731) byl anglický spisovatel a novinář, představitel myšlenkového proudu osvícenství.[2] Narodil se kolem roku 1660 (obvykle se udávají roky 1659 nebo 1661) jako syn Jamese Foea a Alice Foe,[3] jeho jméno však není zapsáno v matrice ani nikde jinde.[4] Jeho otec byl londýnským obchodníkem, svíčkařem a členem Butcher's Company (řeznická společnost).[3][5] Měl o rok starší sestru Elizabeth, v deseti letech mu zemřela matka.[6] Na svůj prostý původ nebyl Daniel příliš hrdý a vyřešil to tím, že si ke svému jménu začal ke konci 90. let 17. století přidávat aristokraticky znějící "De",[5] tuto opravenou podobu jména lze najít různě zapsanou (De Foe či Defoe, aj.[7]). Později tvrdil, že je spřízněný s šlechtickým rodem De Beau Faux.[8] Roku 1684 se oženil s Mary Tuffleyovou a měli spolu dva syny a pět dcer.[3] Za své dílo The Shortest Way with the Dissenters, vydané roku 1702, byl roku 1703 vězněn a propuštěn o pět měsíců později díky Robertu Hurleymu.[9] V roce 1704 začal vydávat časopis The Review, který byl vydáván nejdéle z jeho 27 periodik, až do roku 1713.[6] Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen na pranýř, poté byl získán do státní služby. Jako tajný agent připravoval v roce 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skotska.[10] Jeho nejslavnější román Robinson Crusoe, vydaný roku 1719, vypráví o synovi z kupecké rodiny, který uteče na moře, aby se stal námořníkem. Je zajat piráty a upadne do otroctví, následně spolu s dalším otrokem utíká po moři. Nakonec ztroskotá a žije mnoho let sám na pustém ostrově. Kniha je založena na skutečném příběhu námořníka Selkirka.[11] Jedná se tak o jeden z prvních románů s realistickými prvky. Defoe v něm mimo jiné sleduje vývojově hledání Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností a vytváří typ svobodného jedince ztělesňujícího morálku „bílého muže“. Daniel Defoe ve svých dílech rozvinul trad... Zdroj: wikipedia.org

Od tohoto autora máme skladem 26 knih