Antikvariát Avion

1. máje 59/5 Liberec

Základy křesťanské víry : uvedení do pojmu křesťanství

Karl Rahner

Trinitas | 2004


Tuto knihu jsme již prodali 3x. a my Vám dáme vědět, jakmile se opět objeví.

Stav:
Velmi dobrý
Vazba: Pevná s obálkou
Počet stran: 643
Kategorie: Křesťanství
Překladatel: Karel Říha
Série: Studium , č. 129
Vydání: 2
ISBN: 80-86036-99-5
Vydáno v: Svitavy
Vystaveno: pá 19. května 2017 16:22
Dostupnost: Prodáno

Kniha je rozsáhlým úvodem do problematiky křesťanské víry a stěžejním dílem jednoho z největších teologů 20. století, jehož teologické a filozofické myšlení výrazně ovlivnilo jednání Druhého vatikánského koncilu a dokumenty, které na něm byly přijaty. Světoznámý německý teolog předpokládá vyspělého čtenáře a zpřístupňuje mu podstatu křesťanství jakožto zjeveného dějinného náboženství. Zabývá se vztahem křesťana k Bohu jako absolutnímu tajemství, k Bohu, který člověku sdílí sám sebe a jehož dokonalým výrazem je Ježíš Kristus jako "absolutní Spasitel". Jemu se věnuje zvlášť intenzívně, zejména pak transcendentální christologii, Božímu vtělení, teologii smrti a vzkříšení Ježíše Krista jakožto ústředního momentu dějin spásy. Zdůrazňuje rovněž podstatnou církevnost křesťanství a zabývá se teologií křesťanského života a křesťanskými svátostmi. Toto klíčové dílo německé teologie 20. století by mělo tvořit teologickou a filozofickou výbavu každého vzdělaného křesťana.

Karl Rahner byl německý katolický kněz, jezuita a teolog, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století. Stal se jedním z nejvlivnějších teologů Druhého vatikánského koncilu, na němž působil jako oficiální teologický poradce vídeňského arcibiskupa Franze Königa. Po koncilu věnoval značné úsilí popularizaci a vysvětlování nových teologických a pastorálních důrazů koncilu a pro mnohé se stal takřka symbolem a ikonou teologických a institučních změn v pokoncilním katolicismu. Jeho Sebrané spisy mají 32 svazků. Karl Rahner se narodil jako čtvrté dítě ze sedmi. Po ukončení střední školy vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, noviciát zahájil v roce 1922, tři roky poté, co do téhož řádu vstoupil jeho starší bratr Hugo. Karl byl v úvodní fázi noviciátu hluboce ovlivněn spiritualitou Ignáce z Loyoly. V dalších letech se soustředil na katolickou scholastickou filozofii a moderní německé filozofy: silný zájem měl zejména o Immanuela Kanta a dva tehdejší tomisty, belgického jezuitu Josepha Maréchala a francouzského jezuitu Pierra Rousselota, kteří ovlivnili Rahnerovo chápání filozofie Tomáše Akvinského. Na kněze byl Rahner vysvěcen 26. července 1932. V roce 1934 se vrátil do Freiburgu, aby tam získal doktorát z filozofie. Ještě více se ponořil do prací Kanta a Maréchala, v téže době také navštěvoval semináře Martina Heideggera. Jeho dizertační práce Geist in Welt , interpretace epistemologie Tomáše Akvinského ovlivněná transcendentalizujícím tomismem Maréchala a také Heideggerem, byla nakonec v roce 1937 vedoucím jeho práce Martinem Honeckerem odmítnuta, údajně kvůli důrazu na Heideggerovu filozofii a nedostatečnému vyjádření katolické novoscholastické tradice. V červnu 1936 byl Rahner poslán do Innsbrucku, aby tam pokračoval ve studiu teologie. Zde dokončil svou doktorskou dizertační práci E latere Christi. Der Ursprung der Kirche als zweiter Eva aus der Seite Christi des zw...

Poštovné zdarma

již od 599 Kč!

Ekologické balení

baleno s láskou!

Tisíce knih skladem

a každý den další!