Načítám...
Doprava zdarma nad 699 Kč po Česku.

Hydrochemie

Pavel Pitter

Státní nakladatelství technické literatury | 1999


799 Kč 349 Kč

Stav:
Dobrý
Dostupnost: Skladem pro e-shop
Vazba: Pevná s obálkou
Počet stran: 568; 565
Jazyky: česky
Série: Ochrana životního prostředí
Vydání: 2. přeprac. a rozš. vyd
ISBN: 80-7080-340-1
Vydáno v: Praha
Vystaveno: po 6. února 2023 16:24
Číslo položky: 491696

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Fyzikální chemie povrchů tuhých látek přicházejících do styku s vodou. Obecné složení vod. Anorganické látky ve vodách (kovy, a polokovy, nekovy, radioaktivní látky). Organické látky ve vodách (CHSK, BSK, organický uhlík, absorbance při 254 nm, organicky vázané halogeny, nepolární extrahovatelné látky, uhlovodíky, organické halogenderiváty, fenoly, huminové látky, tenzidy a detergenty, pesticidy, komplexotvorné látky). Druhy vod: přírodní vody, pitná, užitková a provozní voda, odpadní vody. Řešení chemických rovnováh ve vodách.

Komentáře ke knize
Pavel Pitter

Pavel Pitter byl český chemik a vysokoškolský pedagog. Profesně působil na Vysoké škole chemicko technologické v Praze, kde se zabýval hydrochemií, technologií čištění vody a kvalitou vody. Pavel Pitter se narodil v Českých Budějovicích. V roce 1950 maturoval na Reálném gymnáziu v Č. Budějovicích. Ve studiu pokračoval od roku 1951 na Fakultě technologie paliv a vody tehdejší Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze. V práci na fakultě pokračoval i po ukončení studia roku 1956 na pozici asistenta. Roku 1963 obhájil titul kandidáta věd . Hodnost doktora věd obdržel roku 1987. V rámci své pedagogické činnosti přednášel kurz Chemie vody a Hydrochemie. Je autorem i příslušných učebních textů. Roku 1978 byl jmenován docentem pro obor hydrochemie. Roku 1990 byl jmenován profesorem pro obor technologie vody. Roku 1989 byl zvolen vedoucím Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT. Tuto funkci zastával až do roku 1997. Odborně se věnoval především problematice čištění vody. Zkoumal vztahy mezi biologickou rozložitelností organických látek a jejich chemickou strukturou. Spolu s doc. Chudobou vydal v roce 1990 v nakladatelství CRC Press v USA monografii „Biodegradability of Organic Substances in the Aquatic Environment“. Jeho monografie Hydrochemie vyšla poprvé v roce 1981. Později následovala další vydání v letech 1990, 1999, 2009. Poslední 5. aktualizované a doplněné vydání vyšlo v roce 2015.

Dopravu hradíme my

Objednávkám nad 699 Kč

Tituly, které jinde nenajdete

Sběratelské kusy i knižní novinky

Balíme ekologicky

A s radostí

Vykupujeme knihy

Za hotové a s vlastním odvozem

Výhodné komplety

Kupte knihy hromadně za výhodné ceny!

Procházet