Antikvariát Avion

1. máje 59/5 Liberec

Zření duchovního kosmu

Miroslav Mikulášek

Ostravská univerzita v Ostravě | 2008


254Kč 229

Stav:
mírně zvlněná, ohnutý roh, jinak dobrý
Vazba: Brožovaná
Počet stran: 200
Kategorie: Filozofie, Literární věda, Podpisy
Série: Studijní texty
Vydání: 1
ISBN: 978-80-7368-582-9
Vydáno v: Ostrava
Vystaveno: so 23. února 2019 14:43
Dostupnost: Skladem

Tato kniha není na naší prodejně. Před vyzvednutím je třeba si ji objednat.

Studijní text „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretandi“ . Anatomie literární hermeneutiky: aspekty hermeneuticko-genologické interpretace je pokusem tematicky koherentně a přehledně uspořádat, problémově vymezit i utřídit v podobě nosných tezí základní problémové okruhy hermeneutické literárněvědné reflexe, stručně nastínit celkovou koncepci duchovědně pojatého chápání a výkladu písemných památek lidského ducha, uměleckého díla i tvůrčího procesu (výklad je veden od kategorie „slova“ přes charakteristiku slovesného díla i tvůrčího procesu [s jeho problematikou „vnitřní“ a „vnější“ formy, „skrytého“ i „zjevného“ smyslu aj.] až po otázky metodologického rázu). Myšlenkovým pro-jasněním problémových okruhů exegeze artefaktu a úsilím o postižení metodologického „jádra“ umění hermeneutické interpretace (chápané jako „duchovědné poznání“, „etické vědění“, součást „mravní astronomie“) dané kompendium sleduje ve vztahu k studentům uměnovědných oborů propedeutický studijní záměr i záměr myšlenkově inspirovat jejich moderní vnímání a pojetí uměleckého procesu i jeho filologicko-filosofickou a esteticko-duchovědnou exegezi.

Miroslav Mikulášek je český vysokoškolský učitel, literární teoretik a rusista, vyučující na Katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Je autorem řady literárních děl z oblasti dějin sovětské a ruské literatury. Miroslav Mikulášek se narodil dne 14. března 1930 v dělnické rodině v Rosicích u Brna. Po studiu na I. státním reálném gymnázium na Starém Brně vystudoval v letech 1949–1953 ruštinu a češtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na toto studium posléze navázal svou prací na téma Vývoj sovětské komedie v letech 1925–1934, s kterou po svém dalším studiu na Leningradské univerzitě v Sovětském svazu v letech 1956-1960 získal vědeckou aspiranturu s hodností kandidáta věd . Docentem se stal v roce 1964, profesorem pro obor dějiny ruské literatury byl pak jmenován v roce 1980. Hodnost doktor věd obdržel Mikulášek v roce 1978. Miroslav Mikulášek se na akademické úrovni zabývá studiem literární hermeneutiky a interpretací uměleckého textu.

Poštovné zdarma

již od 599 Kč!

Ekologické balení

baleno s láskou!

Tisíce knih skladem

a každý den další!

Výhodné komplety

Kupte knihy hromadně za výhodné ceny!

Procházet